Briard na Slovensku - briard.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Briard na Slovensku

Niečo o BriardochPrvý briard sa do bývalej ČSSR (konkrétne do Prahy) dostal v roku 1969 a v roku 1971 bol odchovaný prvý vrh tohoto plemena, odvtedy sa briard rozšíril aj do ostatných častí republiky.

Na Slovensko sa prvé oficiálne importy briardov uskutočnili v roku 1977 (Cora Zikar, Britt a Brix Belong).
Prvý vrh na Slovensku  (1980) odchovala chovateľská stanica Tatranka z Popradu, o rok neskôr odchovali ešte jeden vrh, z týchto dvoch vrhov pochádzalo 9 psov a 3 sučky. 

Bohužiaľ do ďalšieho chovu vôbec nezasiahli.
V roku 1982 začala pôsobiť chovateľská stanica p.Valentu „z Jurských pustákov" , z jej odchovov pôsobili v chove čierne psy Artik a Andy  z Jurských pustákov, ktorí do chovu výraznejšie nezasiahlil. 

V roku 1983 vzniká ďalšia chovateľská stanica manž.Surových „z Tuly". Neustále boli pre rozvoj slovenského chovu potrebné sučky z českého chovu a chov na Slovensku sa rozbiehal pomaly,

i keď sme mali niekoľko výnimočných psov, ktorí pôsobili v celorepublikovom chove.
Briard zaujal aj mnohých kynológov, ktorí sa s ním venovali výcviku. Za mnohých pracovne úspešných briardov by som najviac vyzdvihla: LARRY Belong (SVV3, IPO3), AFRIC Černý favorit (SVV2, IPO3),

NORBO Belong (IPO3), CLAUDINE z Ecolonu (SVV2, IPO3), CLEON z Evakaru(SVV2), ALAN Bačuv sen, CAR z Panského mlýna (SVV2, IPO3), ALAN Šajarská perla (SVV2, IPO2), HARMONY z Ecolonu (SVV2,

IPO3), BETTY z Bramilu (SVV2)....
V roku 1985 sa podarilo nadšencom okolo briardov založiť (zatiaľ len pod hlavičkou Zväzarmu) chovateľskú skupinu venujúcu sa špeciálne briardom, ktorá dala základ pre vznik samostatnéh

chovateľského klubu - BRIARD Klubu, / www.briardklub.sk / ktorý funguje doteraz. Vďaka týmto milovníkom plemena sa podarilo dať základ kvalitnému chovu, ktorého úspechy môžeme vidieť aj v súčasnosti.

Patrí im za to veľké poďakovanie, za všetkých spomeniem aspoň: MUDr.Milan Vigaš s rodinou, MVDr.Danica Kocúrová-Stržinková, Katarína Melišová-Chovančíková, Peter Juhás, Monika Mikšíková. Briard klub 

začal organizovať samostatné špeciálne výstavy pre plemeno, postupne mali briardy aj vlastné bonitácie, zvody mladých a pravidelne vychádzal spravodajca pre chovateľov  a priaznivcov plemena briard.
Prielom v chove môžeme vidieť cca od roku 1987, kedy sa začalo chovať na kvalitných chovných sučkách a aj výber plemenníkov sa rozšíril ( aj vďaka ochote zahraničných majiteľov chovných psov prísť

kryť na Slovensko). Po revolúcii a otvorení hraníc sa výrazne rozšírila možnosť importovania chovných zvierat a ruka v ruke aj s veľkou paletou možnosti výberu plemenníka. Na Slovensku začali pôsobiť

chovateľské stanice, ktoré mali odchovy na vysokej celoeurópskej kvalite - „Vigo" chovateľa MUDr.Milana Vigaša, „z Dúbravských sadov" manž.Muránskych, „Kasiterit" chovateľky Moniky Mikšíkovej, „Amera" 

chovateľky Ivony Pírovej.
V posledných rokoch aj vďaka zákazu kupírovania chov briardov čo do kvantity stagnuje, našťastie sa to zatiaľ neodráža na kvalite odchovaných jedincov.

Chov briardov na Slovensku je vedený pod záštitou BRIARD KLUBU SR, ktorý tohto roku oslavuje 25 rokov svojho fungovania. Všetky novinky a informácie ohľadom briardov prezentuje klub na svojej webovej

stránke www.briardklub.sk Všetci priaznivci plemena sú srdečne vítaní na akejkoľvek akcii, ktorú pravidelne Briard klub organizuje a zároveň klub uvíta každého nového člena.

autor textu: MVDr.Silvia Ficová 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky